(Persoons)gegevens & Privacy

Algemene Verklaring t.a.v. Gegevensbescherming & Privacy

Wij, Nationale Visagistenbank treffen redelijke, mogelijke en noodzakelijke maatregelen om de door jou verstrekte (persoons)gegevens correct te verwerken en te beschermen. Het betreft (persoons)gegevens die je via de formulieren op de website visagistenbank.nl naar ons inzendt en/of die je per telefoon, e-mail, briefpost, app of social media verstrekt.

Download de volledige verklaring via deze link, of lees ‘em hieronder.
Algemene Verklaring tav Gegevensbescherming en Privacy

Algemene%20Verklaring%20tav%20Gegevensbescherming%20en%20Privacy